Заповед РД-1725 от 23.11.2021 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица