Заповед РД-1724 от 23.11.2021 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица