Заповед РД-1579 от 28.08.2019 г. на Кмета на Община Харманли за определяне на местата за поставяне на агитационни материали