Заповед РД-1555/26.08.2019 г. на Кмета на Община Харманли за определяне местата за поставяне на предварителни избирателни списъци.