Заповед РД-135 от 24.01.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица