Заповед № РД-1101 от 09.12.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица