Заповед РД-1098 от 14.07.2020 г. на Кмета на Община Харманли