Заповед РД-108 от 19.01.2022 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица