Заповед РД-1063 от 20.07.2021 г. на Кмета на Община Харманли за дерегистрация на лица