Заповед РД-1019 от 10.07.2020 г. на Кмета на Община Харманли