Списък на кметствата на територията на Община Харманли, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.)

Списък на кметствата на територията на Община Харманли, в които ще се произведат избори за кметове на кметства съгласно  § 153 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс ( ДВ., бр.39 от 2016 г.) във връзка с чл.16, т. 1 от Закон за административно-териториално устройство на РБ

 

1. с. Бисер, Община Харманли, Област Хасково;

2. с. Болярски извор, Община Харманли, Област Хасково;

3. с. Българин, Община Харманли, Област Хасково;

4. с. Върбово, Община Харманли, Област Хасково;

5. с. Славяново, Община Харманли, Област Хасково;

6. с. Шишманово, Община Харманли, Област Хасково