Съобщение

С Решение №74-МИ от 08.10.2019г. на ОИК - Харманли избирателна секция № 263300022 с адрес: гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" №4 - сградата на Информационен център на Община Харманли  е определена за гласуване на  лица с  увреждания на зрението или затруднения с придвижването.

В изпълнение на Решение № 953-МИ / 04.09.2019 на ЦИК, заявки за помощ на  лица с  увреждания на зрението или затруднения с придвижването могат да се правят на общински телефони: 0373/82263, 0894 637 169, 0886 995 096 и на адрес: пл. "Възраждане"№ 1 (сградата на общинска администрация, оперативен дежурен) от 8:00 часа на 25.10.2019 г. до приключване на изборния ден.