ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК ЗА ИЗБОРИ - ВТОРИ ТУР

Получаването на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК за избори - втори тур, ще бъде на 02.11.2019 (събота) в сградата на Културен център с адрес: гр. Харманли, бул. "България" 13Б, ет.1, както следва:

от 16:00 часа - за СИК № 025 (с. Болярски извор) и СИК № 028 (с.Върбово).