ПОЛУЧАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ, ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

Получаването на бюлетините, изборните книжа и материали от СИК ще бъде на 26.10.2019 (събота) в сградата на Културен център с адрес: гр. Харманли, бул. "България" 13Б, ет.1, както следва:

от 12:00 часа - от СИК № 023 до СИК № 045 (за населените места в общината);

от 15:00 часа- от СИК № 001 до СИК № 022 и СИК № 046 (за град Харманли).