Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г.

Покана за провеждане на консултации за състава на Общинската избирателна комисия на територията на Община Харманли във връзка с произвеждането на избори за кметове и общински съветници насрочени на 27 октомври 2019 г.

Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. относно провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.


Приложение № 1 към Решенеие № 600-МИ от 09.08.2019 г.(ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЧЛЕН НА ОИК по чл.75, ал.7, т.1, чл.80, ал. 1 и 3, чл.81 във връзка с чл.66 и чл.3, ал. 3  от ИК)

Решение № 603-МИ от 12.08.2019 г . относно поправка на техническа грешка в Решение № 600-МИ от 9 август 2019 г. на ЦИК за провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Указ № 163 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.