ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.