ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДАКЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯ В РЕГИСТЪРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ НА ДАЕУ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ