Вътрешни правила за сигурност, задължителни за служителите, оторизирани до регистри с различни данни