Вътрешни правила за плащане чрез ПОС терминални устройства на заявените административни услуги в Община Харманли