Културен център и библиотека„Културен център и библиотека“ гр.Харманли е уникална, модерна и многофункционална сграда, която предлага:

Зала“Краезнание“,тип“Класнастая“,18 места и технически реквизит/мултимедия,лаптоп/;

Конферентна зала-80-100 места, оборудвана с пиано, озвучителна техника и технически реквизит;

Ритуална зала – адаптирана и за малки изложби;

Изложбена зала – за постоянни и временни изложби, експозиции,изложбени базари ;

Залите предоставят отлични условия за разнообразна културна дейност, като камерни концерти, изложби,спектакли, театри. Освен това, те се използват и за провеждане на обучения,семинари, срещи-разговори,дискусии,конференции, симпозиуми и други мероприятия.

Центърът разполага и със съвременно оборудвана Библиотека,работеща по програмата“Глобални библиотеки“.Предлагат се копирни и компютърни услуги.

В сградата има обособен информационен офис с рекламни материали,брошури, книги, дискове, снимков материал и презентации за града и емблематичните кътчета в него, както иинформация за изявени общественици, поети, писатели, артисти, художници родом от града.

Сградата разполага и с Кафе-Аперитив и подходящо оборудване за кетърингово обслужване.

За контакти: гр.Харманли,п.к6450,бул.“България“№13Б

Телефон : 0373/85142 офис; 0373/82344 Библиотека

Работно време: всеки делничен ден от 8 до 18 часа

При предварително заявени мероприятия и в почивните дни.