Читалища и библиотекиОбщина Харманли е регион с традиции в културната и историко-етнографската дейност. В началото на 2024г. на територията на общината активна дейност в областта на културата осъществяват: 15 читалища, един Исторически музей и четири библиотеки. 

Читалищна и библиотечна дейност

Организирането и провеждането на традиционните мероприятия в областта на културата и изкуството се осъществява общо в петнадесет читалища. Две от тях са разположени в общинския център – гр. Харманли: 

Народно читалище "Дружба-1870" и Народно читалище "Харманли-2001". Читалищата в общинския център са с разнообразен спектър на дейности - развиват школи по народно пеене, народни танци, модерен балет, хорово пеене, театрални трупи, клубове по приложно и изобразително изкуство, курсове за китара, пиано, акордеон, гъдулка, рок групи, детски вокални групи, клуб по карате и компютърно моделиране.

Библиотечната дейност в общината се развива в четири по-големи библиотеки, като три се намират в общинските училища. С по-скромен книжен фонд функционират и още няколко библиотеки към читалищата в селските райони. Най-активна дейност осъществява библиотеката към Народно читалище „Дружба-1870”. Тя и библиотеката към НЧ „Пробуда-2009“ са регистрирани като „Глобални библиотеки“.

Читалищната библиотека, която се намира в културен център – гр.Харманли организира множество мероприятия за малки и големи през годината .Там е мястото, където най-малките запалват своята искра и любов към книгата, а учениците обогатяват своите знания.

 

НЧ „ДРУЖБА - 1870“  ГР. ХАРМАНЛИ

            Контакти:

            Председател: Росица Христозова

            Секретар: Паулина Христова

            Тел. за връзка.: 0898221253

            e-mail: drujba1870@abv.bg

 

            НЧ „Дружба -1870 “гр. Харманли  е най-голямото читалище на територията на община Харманли. Читалището е ориентирано към работата с деца, ученици и младежи и има за цел тяхното духовно и естетическо изграждане, чрез овладяване на различни умения и запознаване с изкуството и културата..

            Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно – историческо наследство, притежава богат универсален фонд от научна, художествена литература, ръкописи, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи.

            Дейности: хорово пеене, народни танци, модерни танци, театрална трупа, младежка театрална трупа, народни танци, модерни танци, китара, пиано, акордеон, гъдулка, рок групи, английски език, клуб „Шах“, клуб „Пилатес“, ДВГ „Щастливци“и ФФ „Детелини“.

            Методиката на преподаване в отделните групи е съобразена с възрастта и възможностите на съответната група. Програмата на обучение включва комплекс от теоретични и практични занимания, игри, беседи, словесен фолклор, запознаване с различни народни обичаи и традиции, импровизация, изразителност, творчество и креативно мислене и други полезни знания.

    

          НЧ “ХАРМАНЛИ 2001“ ГРАД ХАРМАНЛИ

            Контакти:

            Председател: Румяна Русева

            Секретар: Катя Димова

            Тел. за връзка: 0888403018

            e-mail: chitalishte_harmanli@abv.bg

       

            В град Харманли живее едно съхранило българските традиции , работещо в съвременните условия читалище-„Харманли-2001“. През последните години читалището разширява чувствително обхвата на читалищните дейности и към момента та са: ВГ „Веселите ноти“, театрална трупа, клуб „Приложно и изобразително изкуство“, клуб „Скулптура и изобразително изкуство“, клуб „Карате“, кръжок по компютърно моделиране, курсове по български език, математика и английски език.

            Амбицията на НЧ „Харманли-2001“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства, да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

       

            НЧ „ХР.СМИРНЕНСКИ -2009г.“ село Рогозиново

            Контакти:

            Председател: Кремена Димитрова

            Секретар: Галя Здравчева

            Тел. за връзка: 0878617080

            e-mail chitalishte_rogozinovo@abv.bg

 

            Възстановява дейността си през 2009 г. и активно се включва и организира различни мероприятия през годините насочени към отбелязване на значими български празници -културни и исторически, участия във фестивали и поддържане на живи българските традиции.

            Към настоящия момент Читалището развива  групи:

 • за автентичен фолклор;
 • за плетива и шевици;
 • за народни танци.

           Групата за плетива и шевици изработва  мартенички за празника на  Баба Марта.

Групата за народни танци „Розини“ участва в местни фестивали и фолклорни празници.

           Всяка година НЧ“ Хр.Смирненски 2009 г.“ с. Рогозиново“ организира традиционния есенен панаир в селото, който се провежда на площада с народен оркестър и кратка програма, в която вземат участие и самодейци от околните села.

        

            НЧ “ПРОБУДА - 2009“  село Бисер

            Контакти:

            Председател: Мария Митева

            Секретар: Теодора Ценева

            Тел. за връзка.: 0876230623

            e-mail: chitaliste_biser@abv.bg

 

            Датира от 1962г. Най-напред се учредява като просветен отдел към кредитна потребителска кооперация „ПРОБУДА“ и затова  сега читалището носи  същото име. Още от самото начало то развива библиотечна и културна дейност.

            В началото на 60-те години на XX век започва строителството на новото читалище – чудесна сграда с просторен киносалон с 300 места и сцена достойна за много театри.

            Към момента е действащо читалище, регистрирано под номер 3432 в Министерство на Културата на Република България. От 2016 г. библиотеката към читалището е регистрирана в регистъра на обществените библиотеки под №1415.

            Дейности:     

 • Самодейна група за автентичен фолклор „ГЕРГАНИН ИЗВОР“
 • Индивидуални самодейни изпълнители
 • Работилница „СРЪЧКОВЦИ“

Библиотеката разполага със 6 300 тома българска и чуждестранна литература.

Читалището съхранява голяма музейна сбирка.

Читалището участва дейно в местни и национални фестивали.

          

НЧ “ХРИСТО БОТЕВ - 1928“ – село Иваново

Контакти:

            Председател: Константин Костов

            Секретар: Петранка Койчева

            Тел за връзка.: 0898907332

            e-mail: citalishte_ivanovo@abv.bg

 

            Читалището  има сцена с 230 места и балкон, зала за събрания, библиотека с читалня, компютърна стая и още едно помещение с етнографска сбирка. В библиотеката се съхраняват 8 000 тома книги. Учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в село Иваново редовно посещават библиотеката. Вратите винаги са отворени за тях.

           

 • Певческата група
 • Танцов състав
 • Самодейна театрална група

Читалището взима дейно участие в културния живот като организира и провежда много мероприятия, свързани с основни културни и исторически празници. Певческата и танцова група ежегодно участват в много фолклорни фестивали –местни и национални. Библиотеката към читалището също развива богата дейност, основно насочена към децата и тяхното образование.

    

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1903“ село Славяново

Контакти:

            Председател: Мариана Джурова

            Секретар: Мария Пеева

            Тел. за връзка: 0889020466

            e-mail: slavianovo_razvitie_1903@abv.bg

 

            То е основано през 1093 година като самоуправляващо се културно-просветно сдружение  на населението от село, изпълняващо държавни и културно – просветни задачи.

            През всички тези години читалището играе важна роля за запазване и развитие на традиционните ценности на нацията ни. Към него през годините са работили вокална група на учители, фолклорна певческа група, театрален колектив и танцов състав.

            Читалището няма собствена сграда. РПК „Фар“ им предоставя помещения за читалня, киносалон и съблекални. Вследствие на възникнал пожар в сградата през 2003год. са изгорели всички помещения и много литература.

            След пожара читалището прекратява всякаква дейност за близо две години. След възстановяване  дейността на читалището и към момента то разполага с фолклорна група, която дейно участва в традиционни фестивали.

            Днес НЧ „Развитие - 1093“ се помещава в сградата на  Кметство с.Славяново. разполага с 5 800 тома литература.

                    

НЧ „ИЗГРЕВ - 2008“ село Върбово

Контакти:

            Председател: Антоанета Димитрова

            Тел. за връзка: 0879101018

            e-mail: varbovo@harmanli.bg

 

            Читалището е основано през 1919г. За известен период прекъсва дейността си. През март 2008 г. с решение на Хасковски окръжен съд e регистрирано наново.

            Днес читалището допринася за културното и духовното обогатяване на подрастващото поколение. Съхранява традициите и фолклора на региона.

            През 2014 г. са открити малка Автентична сбирка от старинни прибори и пособия, присъщи за бита на отминалите поколения, върбовски носии и клуб на самодееца. Към читалището има сформирана група за автентичен фолклор „Горски славей“, които участват във всички местни, регионални и национални форми на фолклорното изкуство, където печелят и доста награди.

Читалището разполага с библиотека от около 3 000 тома.

            Отбелязват се и се празнуват всички празници в селото. Всяка година се провежда Есенния Традиционен Събор през месец септември с много песни, музика и веселие.

                      

НЧ „СВЕТЛИНА-1914“ село Орешец

Контакти:

            Председател: Светла Славчева

            Секретар: Петя Бонева

            Тел. за връзка: 0876872333

            e-mail: oreshec_1914@abv.bg

            НЧ“Светлина 1914“ е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение. Целта му е да задоволява потребностите на жителите на селото, а именно: - развитие и обогатяване на културния живот; запазване и обогатяване традициите и обичаите на народа; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание; разширяване на знанията на жителите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

            Основна дейност на читалището е Женска певческа група и индивидуални изпълнители, които не спират да представят селото със своите изпълнения в общински, регионални и национални фестивали.

Читалището разполага с библиотека с книжен фонд от 2 500 книги. 

     

НЧ „АРХИМАНДРИТ ДОСИТЕЙ - 1908“ село Доситеево

Контакти:

            Председател: Йорданка Стефанова

            Секретар: Пенка Каснакова

            Тел. за връзка : 0895771876

            e-mail: chitalishte_dositeevo@abv.bg

 

            Читалището „Архимандрид Доситей“ е духовният културен храм на с.Доситеево. Този стогодишен светилник на духовността събира самодейците от селото да покажат творческите си възможности и умения. Библиотеката е оборудвана и обзаведена според изискванията за съвременна библиотека. Библиотечният фонд е над 5 885 тома книги. Читалището разполага с музейна сбирка- зала с изложени старинни предмети носии.

 Художествени състави към читалището:

 • Група за автентичен фолклор „Доситеевски напеви"
 • Танцов състав „Нашенци“.
 • Индивидуални изпълнители

            Те вземат активно участие във всички празници организирани в селото и в много общински и национални фолклорни фестивали.  Читалището е организатор на „Празник на сусама“ и Фолклорен фестивал "Песни край Марица" и детски фолклорен фестивал.

                    

НЧ „СВЕТЛИНА-2010“ село Поляново

Контакти:

            Председател: Антония Генева

            Секретар: Недялка Колева

            Тел. за връзка: 0878567055

            e-mail: antoniq.geneva@abv.bg

 

            НЧ „Светлина“ е основано на 25.10.1927г .Инициатори са били десет будни селяни, предимно местни учители. За посрещане на разходите, през 1928 г. читалището е оземлено с 48 дка.земя. В периода 1927-30г.се води просветна дейност, която се изразява в: обогатяване на книжния фонд, раздаване на литература на читателите, създадени са първите в селото народни университети за разпространяване на практически знания по математика, история и естествознание. Ръководител на първия университет е бил учителя Йовчо Станев.                            

            Официално читалището е закрито през 1998г. заедно със закриването на училището в с.Поляново.  

            По инициатива на тогавашния кмет и група  будни дейци от селото, читалището бива отново регистрирано на 18.03.2010г. с Новото име е НЧ„Светлина-2010“ с.Поляново. От тогава до днес продължава да се развива читалищна дейност, която включва:

 • певческа група за автентичен фолклор 
 • клуб за народни танци „Светлина

            И двете групи имат изяви по фестивали и събори. Към настоящия момент читалището има и действаща музейна сбирка с предмети от бита и народни носии от с.Поляново.Всяка година читалището организира фолклорен събор „Свети пророк Илия“ през месец юли.            

         

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1928“ село Българин

Контакти:

            Председател: Димитрина Нейкова Тянева-Стойкова

            Секретар: Светла Сидерова

            Тел. за връзка: 0886446122

            e-mail: chitalishte_bulgarin@abv.bg

 

            Учредено на 29.02.1928година.

            След 1944 година започва активна читалищна дейност/периода на младежките организации/. Изразяват се в чествания, различни кръжоци, поставяне на пиеси представяни в съседни села.

През 80-те години изявите продължават с пълна сила. Организирана е и автентична тракийска сватба с участието на цялото село – 1981г.

            Като научен сътрудник в Института по музикознание, големият Петър Льондев  защитава дисертация по музикалния и песенен фолклор от село Българин. Записва, нотира и издава песнопойка с характерните за селото народни песни. Много студенти от Софийски университет записват с дни разказите на нашите баби и дядовци.

            Първата изява на малките гайдари брат и сестра Владислава и Тихомир Христозови, днес известни музиканти, започва именно в НЧ“В.Левски“и заедно с групата индивидуални изпълнители впечатляват журито на „Китна Тракия пее и танцува“ и то ги изпраща на IV-ти Национален събор в Копривщица, където печелят сребърен медал.

            Днес НЧ „В.Левски“ продължава да покорява все нови и нови сцени, като участва в местни, регионални и национални фестивали. Към момента читалището развива група по:

 • Автентични песни
 • Автентични обичаи и предания

            НЧ “Васил Левски“ не притежава собствена сграда и сцена, но продължава да живее в сърцата на своите жители. Към читалището има библиотека от над 5000 тома, която се помещава в сградата на кметството.

        

НЧ „СВЕТЛИНА-1929“ – С.ЧЕРЕПОВО

 

Контакти:

            Председател: Веса Христова

            Секретар: Минка Кънева

            Тел. за връзка: 0899848419

            e-mail: svetlina1929@abv.bg

 

Читалището е основано през 1929 г. като прекъсва дейността си през 1975 г. Възобновява отново дейността си през 2018 година и носи достойно своето име НЧ „Светлина-1929“.Превръща се в място, където се пази родовата памет, корените, бита и традицията, място, което се посещава с голям интерес и прави делника на хората по-красив. Читалището усилено работи в насока привличане на млади хора в неговия живот, както и за набавяне на информация за местни легенди, предания, песни насочени към съхранение на местния фолклор. Дейността на читалището през годините и към настоящия момент е доста богата, тъй като се ръководи с огромно желание и ентусиазъм. НЧ „Светлина-1929“ дейно участва в много местни, регионални и национални фестивали, като е завоювало множество награди. С най-голямо културно значение от тях е златен медал от Събор на народното творчество в Копривщица през 2022 г.

Към момента читалището развива групи по:

 • Група за автентичен фолклор – от 15 участника
 • Група за народни танци „На мегдана“ – от 10 участника

      

НЧ „СЛЪНЦЕ-1928 ГОДИНА“ –С.БРАНИЦА

Контакти:

            Председател: Доц.д-р Георги Иванов

            Секретар: Деляна Кръстева

            Тел. за връзка: 0884109254

            Сайт: https:// sluncebranitza.com/

            e-mail: branitza_ch@abv.bg

          

НЧ „Слънце 1928 г.“ е основано на 18 януари 1928 г. от 40 стопани в селото. Инициатор на създаването му е Дяльо Георгиев – учител и директор на училище „Христо Ботев“ в селото.Той е деец по образованието и културата, общественик и краевед. Той е един от инициаторите за създаване на исторически музей в гр.Харманли и един от тримата активисти, които обосновават къде е Изворът на Белоногата.

НЧ „Слънце 1928 г.“ със своята над 96 годишна история се изгради като просветен, духовен и културен център в село Браница. През всичките тези години на съществуване, читалището играе важна роля в обществения живот на с.Браница, като устойчива културна институция със специфична мисия за съхранение и развитие на традиционните ценности на нацията ни.

През годините дейността на читалището се е поддържала, въпреки трудностите, като от 2019 г. тя се активизира. Възстановена и регистрирана е Обществената бибилиотека към читалището с изцяло подновен книжен фонд с повече от 3000 тома. Благодарение на общината читалището се помещава безвъзмездно в общинска сграда. Освен акцентът по активно участие на фестивали се основават клубове по интереси на жителите в селото; привличат се и млади хора в художествената самодейност и усилено се работи в насока разкриване, описание и съхранение на народното творчество, на българските традиции и култура в селото.

Въпреки липсата на отпусната държавна субсидия, НЧ „Слънце-1928 година“ участва дейно в местни, регионални и национални състезания, от които има множество отличия.

Към момента читалището развива групи по:

 • Група за автентични песни, танци и обичаи
 • Клуб роден край
 • Туристически клуб „Браница“
 • Клуб на пчеларя
 • Клуб на животновъда
 • Клуб на земеделеца
 • Клуб на „Умелата домакиня“

                                                                                   

             НЧ „ИСКРА -2018“ –С.ИЗВОРОВО

             Контакти:

             Председател: Мариана Ангелова

             Секретар: Недялка Вангелова

             Тел. за връзка: 0897032515

             e-mail: izvorovo_chitalishte@abv.bg

 

Читалището е създадено през 1871г. под името „Ружица“. През 1970 г. е построена сградата на читалището. За известен период от време читалището спира дейност. Тя се възобновява през 2018 г. То разполага с киносалон с 300 места, библиотека, зала-галерия, зала за гласуване. Библиотеката разполага с над 3000 тома. Читалището участва дейно в местни и регионални фестивали.

 

Към момента читалището развива групи по:

 • Певческа група
 • Група за възстановка на обичаи

НЧ „ВЪЗРАЖДАНЕ -1929“ – С.ЛЕШНИКОВО

Контакти:

Председател: Дечко Райчев

Секретар: Милена Митева

Тел. за връзка: 0894011773

e-mail: leshnikovo@harmanli.bg

 

НЧ „Възраждане -1929“ е основано през 1929 г. и дълги години развива читалищна дейност, след което я преустановява. Възобновява дейността си през 2019 г. Читалището се помещава в сградата на кметството, като разполага и с книжен фонд. Взема дейно участие в общински и регионални фестивали.

Към момента читалището развива група по:

 • Певческа група