Читалища и библиотекиОбщина Харманли е регион с традиции в културната и историко-етнографската дейност. В началото на 2005г. на територията на общината активна дейност в областта на културата осъществяват: 5 читалища, един Исторически музей и четири библиотеки. 

Читалищна и библиотечна дейност

Организирането и провеждането на традиционните мероприятия в областта на културата и изкуството се осъществява общо в пет читалища. Две от тях са разположени в общинския център – гр. Харманли: 

Народно читалище "Дружба" и Народно читалище "Харманли". Читалищата в общинския център са с разнообразен спектър на дейности - развиват школи по народно пеене, народни танци, модерен балет, хорово пеене Филиали на НЧ "Дружба” са: в с. Орешец - "Светлина", в с. Върбово – "Изгрев", в с. Доситиево – "Отец Паисий", в с. Българин – “Васил Левски”, с. Бисер – “Пробуда” и с. Изворово – “Искра”.

Библиотечната дейност в общината се развива в четири институции. Най-активна дейност осъществява библиотеката към Народно читалище „Дружба”. Другите библиотеки са разположени в три от общинските училища и предоставят предимно литература, необходима в хода на учебния процес. Най – богатата училищна библиотека в област Хасково се намира в СОУ "Н.Рилски".

НЧ „ДРУЖБА - 1870“  ГР. ХАРМАНИЛ

            Контакти:

            Председател: Никола Зайчев

            Секретар: Паулина Христова

            Тел. за връзка.: 0898221253

            e-mail: drujba1870@abv.bg

 

            НЧ „Дружба -1870 “гр.Харманли  е най-голямото читалище на територията на община Харманли. Читалището е ориентирано към работата с деца, ученици и младежи и има за цел тяхното духовно и естетическо изграждане, чрез овладяване на различни умения и запознаване с изкуството и културата..

            Библиотеката има голям принос в опазването на българското културно – историческо наследство, притежава богат универсален фонд от научна, художествена литература, ръкописи, редки и ценни издания, богат справочен фонд, български и чужди периодични издания, аудиовизуални и електронни документи.

            Дейности: хорово пеене, народни танци, модерни танци, театрална група, куклен театър, народно пеене, поп – пеене, китара, пиано, акордеон, гъдулка, рок групи, стари градски песни, зумба, английски език, клуб „Шах“, клуб „Млад журналист“. Предлагат се групови и индивидуални занимания.

            Методиката на преподаване в отделните групи е съобразена с възрастта и възможностите на съответната група. Програмата на обучение включва комплекс от теоретични и практични занимания, игри, беседи, словесен фолклор, запознаване с различни народни обичаи и традиции, импровизация, изразителност, творчество и креативно мислене и други полезни знания.

 

          НЧ “ХАРМАНЛИ 2001“ ГРАД ХАРМАНЛИ

            Контакти:

            Председател: Любомир Андреев

            Секретар: Катя Димова

            Тел. за връзка: 0888403018

            e-mail: chitalishte_harmanli@abv.bg

 

            В град Харманли живее едно съхранило българските традиции , работещо в съвременните условия читалище-„Харманли2001“. Първоначално към него се създават дейности:  художествен колектив; еко – клуб; живопис; куклен театър; народни танци; фотоклуб. През 2006 година следва откриване на театрална и вокална група

             През последните  години, поставяйки си амбициозни цели, настоятелството на читалището  разширява чувствително обхвата на читалищните дейности.  Днес те са вече дванадесет:

 • ВГ“Сладурани“
 • Театрално студио“Бърборино“
 • Клуб“Изобразително изкуство“
 • Клуб“Скулптура“;
 • Клуб“Приложни изкуства“
 • Клуб“Карате“
 • Фото клуб
 • Балет“Вива“
 • Мажоретен състав
 • Курс по Математика
 •  Курс по български език;

            Амбицията на НЧ „Харманли2001“ е да утвърди мястото си на културен и информационен център в съвременното социо-културно пространство. Основа на успешната работа е съчетаването на традицията със съвременните изисквания. Така използвайки старите традиции и съобразявайки се с новите обстоятелства, да бъде надградено старото и да се съгради по-доброто ново.

 

            НЧ „ХР.СМИРНЕНСКИ -2009г.“ село Рогозиново

            Контакти:

            Председател: Галя Здравчева

            Секретар: Теменужка Нейчева

            Тел. за връзка: 0887806886

            e-mail chitalishte_rogozinovo@abv.bg

 

            Възстановява дейността си през 2009г.

            Макар и с доста богати традиции в миналото, днес то развива малкка част от дейностите, присъщи за едно читалище.

             Създаден бе и библиотечен фонд с около 2000  книги, както и абонамент за няколко вестника и списания, но за съжаление всичко бе унищожено в пожар.

            Към настоящия момент Читалището развива  групи:

 • за автентичен фолклор;
 • за плетива и шевици;
 • за народни танци.

           Групата за плетива и шевици изработва  мартенички за празника на  Баба Марта.

Групата за народни танци „Розини“ е създадена през м.май 2015г. и за този кратък период участва в Националния Събор в гр.Копривщица, в някои местни фестивали и фолклорни празници.

           Всяка година НЧ“ Хр.Смирненски с. Рогозиново“ организира традиционния есенен панаир в селото, който се провежда на площада с народен оркестър и кратка програма, в която вземат участие и самодейци от околните села.

 

            НЧ “ПРОБУДА - 2009“  село Бисер

            Контакти:

            Председател: Мария Митева

            Секретар: Теодора Ценева

            Тел. за връзка.: 0879179907

            e-mail: chitaliste_biser@abv.bg

 

            Датира от 1962г. Най-напред се учредява като просветен отдел към кредитна потребителска кооперация „ПРОБУДА“ и затова  сега читалището носи  същото име. Още от самото начало то развива библиотечна и културна дейност.

            В началото на 60-те години на XX век започва строителството на новото читалище – чудесна сграда с просторен киносалон с 300места и сцена достойна за много театри.

            Към момента е действащо читалище, регистрирано под номер 3432 в Министерство на Културата на Република България.

            Дейности:     

 • Самодейна група за автентичен фолклор „ГЕРГАНИН ИЗВОР“
 • Самодейно трио „Тодорови“
 • Индивидуални самодейни изпълнители
 • Работилница „СРЪЧКОВЦИ“

Библиотеката разполага със 7 300 тома българска и чуждестранна литература.

Читалището съхранява голяма музейна сбирка.

 

НЧ “ХРИСТО БОТЕВ - 1928“ – село Иваново

Контакти:

            Председател: Гита Павлова

            Секретар: Петранка Койчева

            Тел за връзка.: 0896726729

            e-mail:

 

            Читалището е с площ 755кв.м.-разг. В него има зала за събрания, библиотека с читалня, компютърна стая и още едно помещение , което се използва за самодейните групи. В библиотеката се съхраняват 5298 тома книги. Учениците от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в село Иваново, редовно посещават библиотеката. Вратите винаги са отворени за тях.

            Председателят на читалището и работник- библиотекарят работят в екип и организират ежегодно празниците: Ден на родилната помощ /Бабин ден/, отбелязват годишнините от обесването на Васил Левски , деня на самодееца,  8-ми март – Ден на жената и др.

 • Певческата група, при покана, взема участие в мероприятия, организирани от община Харманли.

 

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1903“ село Славяново

Контакти:

            Председател: Недялка Корназова

            Секретар: Росица Балабанова

            Тел. за връзка: 0877314465  и  03728/ 22 20 - Кметсво

            e-mail: slavianovo_razvitie_1903@abv.bg

 

            То е основано през 1093 година като самоуправляващо се културно-просветно сдружение  на населението от село, изпълняващо държавни и културно – просветни задачи.

            През всички тези години читалището играе важна роля за запазване и развитие на традиционните ценности на нацията ни. Към него през годините са работили вокална грепа на учители, фолклорна певческа група, театрален колектив и танцов състав.

            Читалището няма собствена сграда. РПК „Фар“ им предоставя помещения за читалня, киносалон и съблекални. Вследствие на възникнал пожар в сградата през 2003год. са изгорели всички помещения и много литература.

            След пожара читалището прекратява всякаква дейност за близо две години. След възстановяване  дейността на читалището е останала само фолклорната група поради липса на сграден фонд.

            Днес НЧ „Развитие - 1093“ се помещава в сградата на  Кметство с.Славяново. Разполага с 5420 тома литература.

            Фолклорната група печели множество златни, сребърни и бронзови медали от различни фолклорни фестивали. Читалището се гордее и с автентична женска носия от 19век, която има спечелени златни медали.

 

НЧ „ИЗГРЕВ - 2008“ село Върбово

Контакти:

            Председател: Ванка  Иванджикова

            Тел. за връзка: 037604/361

            e-mail:

 

            Читалището е основано през 1919г. За известен период прекъсва дейността си. През март 2008г. с решение на Хасковски окръжен съд беше регистрирано наново.

            Днес читалището допринася за културното и духовното обогатяване на подрастващото поколение. Съхранява традициите и фолклора на региона.

            През 2014год. е открита малка Автентична сбирка и клуб на самодееца. Към читалището има сформирана група за автентичен фолклор „Горски славей“ от 10 жени самодейки. Участват във всички местни, регионални и национални форми на фолклорното изкуство, където печелят и доста награди.

            Отбелязват се и се празнуват всички празници в селото. Всяка година се провежда Есенния Традиционен Събор през месец септември с много песни, музика и веселие.

 

НЧ „СВЕТЛИНА-1914“ село Орешец

Контакти:

            Председател: Мария Ставрева

            Секретар: Пенка Севова

            Тел. за връзка: 0885293448

            e-mail:

            НЧ“Светлина 1914“ е традиционно самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение. В неговата дейност  участват физически лица без ограничение на пол и възраст, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Целта му е да задоволява потребностите на жителите на селото, а именно: - развитие и обогатяване на културния живот; запазване и обогатяване традициите и обичаите на народа; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание; разширяване на знанията на жителите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

            Основна дейност на читалището е Женска певческа група и индивидуални изпълнители, които не спират да представят селото със своите изпълнения.

            Село Орешец е в тясна връзка със съседна  Гърция. Читалищните сдамодейци се срещат и обменят опит със самодейци от с.Пиргос и с.Петрота, с коти поддържат топли, дружески взаимоотношения.

 

НЧ „АРХ. ДОСИТЕЙ - 1908“ село Доситеево

Контакти:

            Председател: Русиян Керанов

            Секретар: Станка Михова

            Тел. за връзка : 0988805753

            e-mail:

 

            Читалището „Архимандрид Доситей“ е духовният културен храм на с.Доситеево. Този стогодишен светилник на духовността събира самодейците от селото да покажат творческите си възможности и умения. Библиотеката е оборудвана и обзаведена според изискванията за съвременна библиотека. Библиотечният фонд е над 5120 тома книги. Има интернет зала с 3 компютъра и музейна сбирка. Художествени състави към читалището:

 • Група за автентичен фолклор"Доситеевски напеви"
 • Детска фолклорна група "Нашенче"

            Те вземат активно участие във всички празници организирани в селото и в много общински и национални фолклорни фестивали.  Читалището е организатор на „Празник на сусама“ и Фолклорен фестивал "Песни край Марица".

 

НЧ „СВЕТЛИНА-2010“ село Поляново

Контакти:

            Председател: Антония Генева

            Секретар:

            Тел. за връзка: 0876949166

            e-mail: antoniq.geneva@abv.bg

 

            НЧ „Светлина“ е основано на 25.10.1927г .Инициатори са били десет будни селяни, предимно местни учители. За посрещане на разходите, през 1928 г. читалището е оземлено с 48 дка.земя. В периода 1927-30г.се води просветна дейност, която се изразява в: обогатяване на книжния фонд, раздаване на литература на читателите, създадени са първите в селото народни университети за разпространяване на практически знания по математика, история и естествознание. Ръководител на първия университет е бил учителя Йовчо Станев.                            

            Официално читалището е закрито през 1998г. заедно със закриването на училището в с.Поляново.  

            По инициатива на тогавашния кмет и група  будни дейци от селото, читалището бива отново регистрирано на 18.03.2010г. с председател Антония Генева и секретар Желка Янакиева. Новото име е НЧ„Светлина-2010“ с.Поляново. От тогава до днес продължава да се развива читалищна дейност. Има

 • действаща певческа група за автентичен фолклор 
 •  клуб за народни танци „Светлина“- създаден през 2016г.

            И двете групи имат изяви по фестивали и събори. Към настоящия момент читалището има и действаща музейна сбирка с предмети от бита и народни носии от с.Поляново.           

 

НЧ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1928“ село Българин

Контакти:

            Председател: Анелия Михова

            Секретар: Светла Сидерова

            Тел. за връзка: 0886446122

            e-mail: chitalishte_bulgarin@abv.bg

 

            Учредено на 29.02.1928година.

            След 1944 година започва активна читалищна дейност/периода на младежките организации/. Изразяват се в чествания, различни кръжоци, поставяне на пиеси представяни в съседни села.

През 80-те години изявите продължават с пълна сила. Организирана е и автентична тракийска сватба с участието на цялото село – 1981г.

            Като научен сътрудник в Института по музикознание, големият Петър Льондев  защитава дисертация по музикалния и песенен фолклор от село Българин. Записва, нотира и издава песнопойка с характерните за селото народни песни. Много студенти от Софийски университет записват с дни разказите на нашите баби и дядовци.

            Първата изява на малките гайдари брат и сестра Владислава и Тихомир Христозови, днес известни музиканти, започва именно в НЧ“В.Левски“и заедно с групата индивидуални изпълнители впечатляват журито на „Китна Тракия пее и танцува“ и то ги изпраща на IV-ти Национален събор в Копривщица, където печелят сребърен медал.

            Днес НЧ „В.Левски“ продължава да покорява все нови и нови сцени. Многобройни са изявите на читалищните деятели. Към момента читалището развива група по:

 • Автентични песни
 • Автентични обичаи и предания
 • ДТГ „Тракийче“

            НЧ “Васил Левски“ не притежава собствена сграда и сцена, но продължава да живее в сърцата на своите жители.