„Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

ИНФОРМАЦИЯ за Напредъка по изпълнението на проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C01

190

    ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Операция „3.1- Топъл обяд в условия на пандемията…