„Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C05

227

 ИНФОРМАЦИЯ за Напредък по изпълнението на проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C01   Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-5.001-0073-C01 Проект: „Топъл обяд…

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C05

222

                                                                                           ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ…

ИНФОРМАЦИЯ за Напредъка по изпълнението на проект: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“ № BG05FMOP001-5.001-0073-C01

1392

    ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Операция „3.1- Топъл обяд в условия на пандемията…