Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ

      З А П О В Е Д

№ 659

Харманли 15.09.2010г.

На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли  и

Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Харманли

                                                                                                                     ОБЯВЯВАМ:

                      Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на  имоти по землища кактоследва :

№ поред

землища

Местности

имоти №

дка

Категория  на

земята

Цени съгласно Решение№616 лв./дка

Начална цена на търга лв./дка

Тръжна документация лв.

 без ДДС

1.

с.Шишманово

Саръ меше 000310

1,647

12,00

19,76

5,00

2.

с.Българин

021006

6,565

VІІІ

7,20

47,27

30,00

3.

с.Черепово

142003

61,491

VІІ

9,60

590,31

30,00

4.

с.Орешец

Габрана 026011

2,001

V

15,60

31,22

5,00

5.

с.Орешец

Шумака 029016

0,950

ІV

19,20

18,24

5,00

6.

с.Орешец

Адата 051027

4,542

VІІІ

7,20

32,70

5,00

7.

с.Орешец

Кацивилица 055037;055038

2,701

V

15,60

42,14

5,00

8.

с.Орешец

Бунара 074032;074033

2,660

ІV

19,20

51,07

5,00

9

с.Орешец

Лозята 081007

1,400

ІV

19,20

26,88

5,00

10.

с.Орешец

Лозята 085011

4,978

ІV

19,20

95,58

5,00

11.

с.Орешец

Амболя 098012

3,710

ІV

19,20

71,23

5,00

12.

с.Орешец

Бихчи колиба 109015

5,600

VІІІ

7,20

40,32

30,00

13.

с.Орешец

Бихчи колиба 109016

5,511

VІІІ

7,20

39,68

30,00

14

с.Орешец

Бихчи колиба 110022

1,000

VІІІ

7,20

7,20

5,00

15.

с.Върбово

Ташлъка 014380

2,102

ІV

19,20

40,36

5,00

16.

с.Върбово

Ташлъка 014381

2,241

ІV

19,20

43,03

5,00

17.

с.Върбово

Ташлъка 014397

2,745

ІV

19,20

52,70

5,00

18.

с.Върбово

Ташлъка 014448

1,739

ІV

19,20

33,39

5,00

19.

с.Върбово

Ташлъка 014456

2,055

ІV

19,20

39,46

5,00

20.

с.Върбово

Ташлъка 014458

1,705

ІV

19,20

32,74

5,00

21.

с.Върбово

Ташлъка 014462

1,562

ІV

19,20

29,99

5,00

22.

с.Овчарово

Саръ мише 011089

9,359

ІV

19,20

179,69

30,00

23.

с.Овчарово

Совантето 039025

7,660

VІІІ

7,20

55,15

30,00

24.

с.Овчарово

Чакърова мандра 015011

15,753

VІІІ

7,20

113,42

30,00

25.

с.Рогозиново

В село 061167;061170;061169

11,651

V

15,60

181,76

30,00

26.

с.Рогозиново

В село 011078

2,820

ІX

6,00

16,92

5,00

27.

с.Рогозиново

В село 063199

8,900

V

15,60

138,84

30,00

28.

с.Рогозиново

В село 062001

1,818

V

15,60

28,36

5,00

29.

с.Рогозиново

В село 062171

4,340

V

15,60

67,70

5,00

30.

с.Бисер

Съзлъка 072095

1,458

ІV

19,20

27,99

5,00

31.

с.Надежден

Ванъова връхка 032032

1,041

VІІІ

7,20

7,50

5,00

32.

с.Надежден

Дядо Димово герме 035035

5,078

VІІІ

7,20

36,56

30,00

33.

с.Надежден

Дядо Делево герме 100005;100009;101009

23,441

VІІІ

7,20

168,78

30,00

34.

с.Надежден

Над село 038012

0,728

VІІІ

7,20

5,24

5,00

35.

с.Надежден

Манда каба 093017

3,994

VІІІ

7,20

28,76

5,00

36.

с.Надежден

Дядо Иванов борун 071007;071013

14,981

VІІІ

7,20

107,86

30,00

37.

с.Надежден

Дядо Иванов борун 063005;063010

25,886

VІІІ

7,20

186,38

30,00

38.

с.Надежден

Дядо Димово герме 128006

11,969

VІІІ

7,20

86,18

30,00

39.

с.Надежден

Канарата 087032

1,824

ІV

19,20

35,02

5,00

40.

с.Доситеево

До село 063053

2,191

ІV

19,20

42,07

5,00

41.

с.Доситеево

Карагъоз 127016

3,000

VІІІ

7,20

21,60

5,00

42.

с.Доситеево

Дядо Ванева кория 150008;151006

1,970

VІІІ

7,20

14,18

5,00

43.

с.Доситеево

Николови камъни 154008;154011

5,443

X

4,80

26,13

30,00

44.

с.Доситеево

Гочките 175016;176011

5,810

12,00

69,72

30,00

45.

с.Доситеево

Дюзя 180004

1,317

V

15,60

20,55

5,00

46.

с.Доситеево

Доанджиева могила 243010

2,219

V

15,60

34,62

5,00

47.

с.Доситеево

Плоското орманче 177019

7,976

V

15,60

124,43

30,00

48.

с.Болярски извор

Цигански геран 019026

3,500

ІV

19,20

67,20

5,00

49.

с.Болярски извор

Черничката 025011

2,448

ІV

19,20

47,00

5,00

50.

с.Болярски извор

Сарадотлука 027024

1,275

ІV

19,20

24,48

5,00

51.

с.Болярски извор

Над село 053011

1,400

V

15,60

21,84

5,00

52.

с.Смирненци

Каратопрака 009019

2,770

ІV

19,20

53,18

5,00

53.

с.Смирненци

Малево 077026

0,800

12,00

9,60

5,00

54.

с.Смирненци

Малево 077030

0,295

12,00

3,54

5,00

55.

с.Смирненци

Баирарасъ 084001

2,300

ІV

19,20

44,16

5,00

56.

с.Смирненци

Малко Малево 091022

1,401

ІV

19,20

26,90

5,00

57.

с.Смирненци

Караиванките 098010

3,044

12,00

36,53

5,00

58.

с.Българин

Байрямаджи 013041;013042

3,416

VІІІ

7,20

24,60

5,00

59.

с.Българин

Старите лозя 014111

2,000

VІІ

9,60

19,20

5,00

60.

с.Българин

Белите камъни 019216

8,509

VІІІ

7,20

61,26

30,00

61.

с.Българин

Белите камъни 019256

1,522

VІІІ

7,20

10,96

5,00

62.

с.Българин

Дядо Танчеви ливади 020050

10,030

VІІІ

7,20

72,22

30,00

63.

с.Българин

Кинлика 039002;039003

4,806

VІІІ

7,20

34,60

5,00

64.

с.Българин

Долна ува 048011;049005

5,041

V

15,60

78,64

30,00

65.

с.Българин

Дюзлюка 062021

3,165

ІV

19,20

60,77

5,00

66.

с.Българин

Саръ меше 075004;085008

6,105

V

15,60

95,24

30,00

67.

с.Българин

Тилчово кладенче 089004;089014

7,909

V

15,60

123,38

30,00

68.

с.Бисер

Кюшето 001008

1,015

ІV

19,20

19,49

5,00

69.

с.Бисер

Кюшето 026063

1,401

ІV

19,20

26,90

5,00

70.

с.Иваново

Кенанолу 017013

5,565

ІІІ

21,60

120,20

30,00

71.

с.Иваново

Койрукларя 039014

1,000

VІІІ

7,20

7,20

5,00

72.

с.Иваново

Под кажабаир 113002

1,300

ІІІ

7,00

9,10

5,00

73.

с.Иваново

Под кажабаир 137001

16,204

4,00

64,82

30,00

74.

с.Иваново

Малево 162005

16,299

ІІІ

7,00

114,09

30,00

75.

с.Остър камък

Вакъска кория 065003

10,000

ІX

6,00

60,00

30,00

76

с.Остър камък

Вакъска кория 065011

10,001

ІX

6,00

60,01

30,00

77.

с.Остър камък

Ратъовица 136004

5,485

V

15,60

85,57

30,00

78.

с.Остър камък

Ратъовица 136007

2,958

V

15,60

46,14

5,00

79.

с.Славяново

Татарето 029052;029088

4,998

V

15,60

77,97

5,00

80.

с.Славяново

Свинаркина чука 031172

2,370

V

15,60

36,97

5,00

81.

с.Славяново

Попов елак 032009

3,563

V

15,60

55,58

5,00

82.

с.Славяново

Попов елак 032027;032034;032052

5,486

V

15,60

85,58

30,00

83.

с.Славяново

Далла боба 024032

0,756

VІІ

9,60

7,26

5,00

84.

с.Славяново

Олу бунар 033035;033072

3,399

V

15,60

53,02

5,00

85.

с.Славяново

Зад гробето 034080;034133;034141;034160

8,097

V

15,60

126,31

30,00

86.

с.Славяново

Дюлюка 044060

1,389

V

15,60

21,67

5,00

87.

с.Славяново

Дюлюка 044074

1,299

V

15,60

20,26

5,00

88.

с.Славяново

Гробцето

1,187

ІV

19,20

22,79

5,00

89.

с.Славяново

Герена 058004;058022

3,558

ІV

19,20

68,31

5,00

90.

с.Славяново

Гъол чаир 060040

0,786

ІV

19,20

15,09

5,00

91.

с.Славяново

Кахова чука 062009

0,980

ІV

19,20

18,82

5,00

92.

с.Славяново

Покрития герен 081003

1,701

ІV

19,20

32,66

5,00

93.

с.Славяново

Кайряка 087011

2,000

ІV

19,20

38,40

5,00

94.

с.Славяново

Кум тарла 125049

1,499

ІV

19,20

28,78

5,00

95.

с.Славяново

Дяков геран 153048;153049

4,377

ІV

19,20

84,04

5,00

96.

с.Славяново

Под арка 000994

3,602

ІV

19,20

69,16

5,00

97.

с.Изворово

Шеклярето 037056;037061;037079;037080

24,250

ІX

6,00

145,50

30,00

98.

с.Изворово

Шеклярето 045040

1,066

VІІІ

7,20

7,68

5,00

99.

с.Изворово

Шеклярето 045060

0,971

VІІ

9,60

9,32

5,00

100.

с.Изворово

Михов гроб 050090

1,800

VІІ

9,60

17,28

5,00

101.

с.Изворово

Михов гроб 050116

4,572

VІІІ

7,20

32,92

5,00

102.

с.Изворово

Граховица 051059;051096

1,419

VІІІ

7,20

10,22

5,00

103.

с.Изворово

Радинчево 054003

5,096

ІX

6,00

30,58

30,00

104.

с.Изворово

Сананджа 059001

1,281

12,00

15,37

5,00

105.

с.Изворово

Голия баир 061057

8,200

12,00

98,40

30,00

106.

с.Черна могила

Чобан мазър 124011;126003;127005

5,603

ІV

19,20

107,58

30,00

107.

с.Черна могила

Бялата пръст 134011

0,959

VІІІ

7,20

6,90

5,00

108.

с.Черна могила

Чобан мазър 139010;152001

2,282

12,00

27,38

5,00

109.

с.Черна могила

Куртювица 143002

3,400

12,00

40,80

5,00

110.

с.Черна могила

Кайреците 155005

3,400

ІV

19,20

65,28

5,00

111.

с.Черна могила

Билбилчеир 181001;181002;181009;181019

99,464

VІІ

9,60

954,85

30,00

112.

с.Черна могила

Таукчия 187006

1,401

VІІ

9,60

13,45

5,00

113.

с.Лешниково

Казал емач 008002;008371

2,867

V

15,60

44,73

5,00

114.

с.Лешниково

Казал емач 008372

1,159

V

15,60

18,08

5,00

115.

с.Лешниково

Добрева речка 019061;019062;019066

6,661

12,00

79,93

30,00

116.

с.Лешниково

Герене 020045;020051;020053;021043

5,085

ІV

19,20

97,63

30,00

117.

с.Лешниково

Адата 022012;023006;023007;023018;

6,861

V

15,60

107,03

30,00

118.

с.Лешниково

Адата 024005

1,355

V

15,60

21,14

5,00

119.

с.Лешниково

Махалите 040001

3,054

12,00

36,65

5,00

120.

с.Лешниково

Дюзмеше 041015;045008

4,154

12,00

49,85

5,00

121.

с.Лешниково

Зад големия връх 047018;047017;047020;047029;

047040

7,976

12,00

95,71

30,00

122.

с.Лешниково

Чел тепе 048044

2,933

12,00

35,20

5,00

123.

с.Лешниково

Юртлука 050003;050028;051017

2,782

ІV

19,20

53,41

5,00

124.

с.Лешниково

Юртлука 051018

0,734

ІV

19,20

14,09

5,00

125.

с.Лешниково

Нови места 067047

1,902

12,00

22,82

5,00

126.

с.Лешниково

Райковица 069016

1,415

ІV

19,20

27,17

5,00

127

с.Лешниково

Герене 072008

0,940

ІV

19,20

18,05

5,00

128.

с.Лешниково

Шабаница 080013

1,499

ІV

19,20

28,78

5,00

129.

с.Лешниково

Яледжика 085011;085044;087011

8,001

VІІ

9,60

76,81

30,00

130.

с.Лешниково

Друма 098016

1,521

ІV

19,20

29,20

5,00

131.

с.Лешниково

Нови места 100006;100009

1,931

12,00

23,17

5,00

132.

с.Лешниково

Нови места 105028

3,299

12,00

39,59

5,00

133.

с.Лешниково

Герене 121020

0,935

V

15,60

14,59

5,00

134.

с.Браница

Махмудови върби 157026

9,816

12,00

117,79

30,00

135.

с.Браница

Кара кютуклука 241020

5,002

12,00

60,02

30,00

136.

с.Браница

Идерне олу 242799

6,187

12,00

74,24

30,00

137.

с.Браница

Чаушев карач 244018

12,759

12,00

153,11

30,00

138.

с.Браница

Дядо Пеев суват 251016

23,165

12,00

277,98

30,00

139.

с.Браница

Ати олу 252008;252009

28,662

12,00

343,94

30,00

140.

с.Браница

Циганския гъол 254012;254015;254023;254024;

254026;254027;254028;254029;

254030;254031;254032;254080;

254101;254102

124,992

12,00

1499,90

30,00

141.

с.Браница

Каяджик 264001;264038;264040;264045

31,380

12,00

376,56

30,00

142.

с.Браница

Ати олу 264805

22,097

12,00

265,16

30,00

143.

с.Браница

Саръ чеир 274040;274875

8,291

12,00

99,49

30,00

144.

с.Браница

Асмалъка 282001

13,877

12,00

166,52

30,00

145.

Гр.Харманли

Старите лозя 77181.21.524

0,960

VІІІ

7,20

6,91

5,00

146.

с.Преславец

Памуклука 011001;011008

63,600

12,00

763,20

30,00

147.

с.Поляново

Бошков алчак 088014;088021

7,292

V

15,60

113,76

30,00

148.

с.Черепово

Върбов кладенец 050009

8,165

12,00

97,98

30,00

149.

с.Черепово

Върбов кладенец 054006;054008;054013;054019;

054027;054029;

31,936

­VІ

12,00

383,23

30,00

150.

с.Черепово

Сованлъка 056027

3,200

V

15,60

49,92

5,00

151.

с.Черепово

Сованлъка 061017;062011

7,000

12,00

84,00

30,00

152.

с.Черепово

Вета бекчийница 064005;066008;066015;066039;

066019;066024

35,676

12,00

428,11

30,00

153.

с.Черепово

Голямото гробе 076002

21,101

12,00

253,21

30,00

154.

с.Черепово

Амбържика 104004

10,900

VІІІ

7,20

78,48

30,00

155.

с.Черепово

Софтови чаири 109052

3,000

12,00

36,00

5,00

156.

с.Черепово

Голямото гробе 121008

3,993

VІІІ

7,20

47,92

5,00

157.

с.Черепово

Алатлъка 132001;133014;133015;136008;

141,651

VІІ

9,60

1359,85

30,00

158.

с.Черепово

Бялата пръст 139004;140001;140003;

40,828

VІІ

9,60

391,95

30,00

158.

с.Черепово

Бялата пръст 150026

6,453

VІІ

9,60

61,95

30,00

159.

с.Черепово

Бялата пръст 144001

20,786

VІІ

9,60

199,55

30,00

Срокът за отдаване е три години.

Търгът да се проведе на 04.10.2010г. от 1400часа в залата на Община – Харманли. Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена се внася в касата на Общината.  Заявки за участие се приемат до 1200часа на 04.10.2010г. в деловодството.

      При непровеждане на търга или несключване на договорсъс спечелилият го, повторен търг да се проведе на 19.10.2010г. от 1400часа на същото място и при същите условия. Краен срок за подаване на документи за повторния търг 1200часа на 19.10.2010г.

Утвърдената тръжна документация за участие се закупува от касатана общината. Право на участие имат всички български физически и юридически лица. В имотите описани в заповедта могат да  се отглеждат едногодишни култури без трайни насаждения.

Препис от заповедта да се връчи на отдел “ОС”, касата и деловодството за сведение и изпълнение.

Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

МИХАИЛ ЛИСКОВ

Кмет на община Харманли

Съгласувал:

Добромира Иванова

Юрист

Изготвил:

Веселин Вълчанов

мл.експерт отдел ОС