Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землищата на село Щишманово, село Черна могила, село Иваново и гр. Харманли, Община Харманли