Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землищата на село Надежден, село Дрипчево, село Рогозиново и село Преславец, Община Харманли