Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землищата на село Черепово, село Орешец и село Изворово, Община Харманли