Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ - с.Браница