Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от следният имот – общинска собственост, за осъществяване на търговска дейност по ПУП на с. Върбово, община Харманли.