Търг с явно наддаване за отдаване под наем на заведение – кафе-аперитив за непушачи

                                   З А П О В Е Д

                                                                            № 791         

                                                             Харманли,29.10.2010г

На основание чл.14 ал.7 във връзка с ал.2 отЗОС ,чл.20  и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ и Решение №579/29.09.2010г. на Общински съвет-Харманли

                                 .

                                                 О Б Я В Я В А М:

          Търг с  явно наддаване за отдаване под наем  на следният общински имот,в едно с обзавеждане и оборудване за срок от пет  години,както следва:

        1.Самостоятелен обект с идентификатор77181.12.520.3.3,находящ се в сграда №3, разположена в ПИ 77181.12.520 с адрес:гр.Харманли,бул.”България”№13б,ет.0, обект 3 с площот 281.00кв.м., в едно с обзавеждане и оборудване ,съгласно приложения списък. Помещението, обзавеждане и оборудване се предоставя зазаведение – кафе-аперитив за непушачи.

        Началнатръжна цена  23 824.80 лв. годишно. Дължи се и ДДС.

       Търгът да се проведе на 18.11.2010 год. от14ч. в залата на Община Харманли.

       Депозит в размер на 10% от началната тръжнацена се внася при ТБ “МКБЮнионбанк” АД клон Харманли по IBAN BG45CBUN91953300023206.

       Заявки за участие се приемат до 12ч. на 18.11.2010год.в деловодството. 

       При непровежданена търга или несключване на договор от спечелилият го, повторен търг да се проведе на 06.12.2010год. от 14часа на същото място и при същите условия.

      Краен срок за подаване на документи за участие в повторния търг 12ч. на 06.12.2010год.

      Утвърждавам тръжна документация за участие,която се закупува срещу 30 лв. от касата на общината.Дължи се и ДДС.

      Оглед на самостоятелния обект и вещите се извършва всеки работен ден до деня на провеждането на търга.

      Заповедта се състави в три еднообразни екземпляра.

      Препис от заповедта да се връчи на отдел“ОС”  и деловодството за сведение и изпълнение.

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли            

Съгласуванос юрист,

Добромира Иванова

                      Приложение към Заповед 791/29.10.2010г 

                                                                                                                                                 

СПИСЪК  НА ОБЗАВЕЖДАНЕТО И ОБОРУДВАНЕТО НА КАФЕ-АПЕРИТИВ,КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОТДАДЕНИ ПОДНАЕМ  В ЕДНО С ПОМЕЩЕНИЕ С ИДЕНТИФИКАТОР77181.12.520.3.3

№по ред

Наименованиена артикул

Спецификация

Количество/бр/

1

2

3

4

1

Фотьойлтип 2

Естественакожа,без подлакътници,цвят тъмно сиво,модел”Силвия”

28

2

Масатип 2 правоъгална

Кракахромирани,плот-закалено стъкло,Модел ТР2100

6

3

Столтип 1

Структурахром, облицовка –жълто,Модел”Таня”

24

4

Масатип 1 кръгла

Плотзакалено стъкло,база хромирана,Модел ТР431

6

5

Бар-стол

Газовамортисьор,структура хром,еко кожа,цвят черен,модел бар-стол „Таня”

6

6

Мебелиза тераса-стол

Материал-ратан,моделW4М8130

56

7

Мебелиза тераса-маса

Материал-ратан,плотзакалено стъкло,модел W4М8130

14

8

Шкаф свградена еднокоритна мивка с плот за подготовка на плодове и зеленчуци

Материал неръждаема стомана,плот алпака,размери 360/60/90 см,размери на мивката50/50/25 см,отворен с рафт,в две части,един смесител и един сифон

1

9

Шкаф свградени две еднокоритни мивки с плот за подготовка

Материалнеръждаема стомана,плот инокс,мивки инокс,размери 360/60/90 см,ъглов,размерина мивки 50/50/25 см,отворен с рафт,три части,два смесителя и два сифона

1

10

Шкафза котлони с плот

Материалнеръждаема стомана,плот инокс,размери 200/120/90 см,отворен с рафт

1

11

Шкаф свградена  двукоритна мивка в миялна

Материалнеръждаема стомана,плот инокс,мивки инокс,размери 360/60/90 см,ъглов,размерина мивки 50/50/25 см,отворен с рафт,в две части,един смесител и два сифона

1

12

Плотразпределителен

Материалнеръждаема стомана,инокс,размери 150/120/90

1

13

Плотразфасоване

Материалнеръждаема стомана,плот алпака, размери 159/80/90

1

14

Шкафза продукти

Метален,размери200/40/200,5 рафта,отворен

1

15

Шкафза чисти съдове-отваряне от две страни

Материалнеръждаема стомана,отваряне от две страни,размери 140/75/200см, 5 рафта

1

16

Шкафза дрехи

Материалпрахово боядисана ламарина,двоен,със заключване

1

17

Шкафза препарати

Материалламарина прахово боядисана,размери 60/60/180,със заключване

1

18

Коритоза измиване на палки

Комплектсъс сифон,размери 50/40,размер 60/60/90

1

19

Шкафс вградена двукоритна мивка/барплот/

Материалнеръждаема стомана,инокс,двукоритна мивка от инокс,размери 455/60/90см,отворен с един  рафт,един смесител

1

20

Рафтзад барплота

5рафта,размери 410/230/40 см

1

21

Микровълновафурна

Професионална,обем20литра,грил,инокс

2

22

Професионалнакафе машина

Ръкохваткас възможност за приготвяне на едно и две кафета,2 групи, накрайник за пара итопла вода,поставка за чаши,корпус инокс,налягане 15 бара,марка BRAZILIA,CADETTA

1

23

Съдомиалнамашина

Професионалназа 30 кошници/час,марка Elframo , BD 46DGT

2

24

Хладилнавитрина

Вертикална,2 метра,съклена врата

1

25

Колбасорезачка

Дискф250,марка Fimarq модел LAMA

1

26

Контактенгрил

Сгорна и долна плоча,марка MILAN TOAST , модел 016000

1

27

Сервитьорскаколичка

Материалнеръждаема стомана,три плота,размери 100/55/100

1

28

Бойлер

МаркаDiplomat-120 литра

1

29

Климатик

МаркаDAIKIN тип  RXS35G

1

30

Климатик

МаркаDAIKIN тип  RXS60F

2

31

Нагнетателнаеденична сплит система за канален монтаж/нагнетателна вентилация/

МаркаDAIKIN

1

32

Смукателнавентилация

Островенсмукател,тип СК-О- 2бр.

Крайстененсмукател,тип СК-В – 1 бр.

1

МИХАИЛ ЛИСКОВ,

Кмет на ОбщинаХарманли