С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“ ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРМАНЛИ

На основание чл.10в, ал.2 от Закона за държавния служител и   чл.21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

Обявявам:

 

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА

ДЛЪЖНОСТ НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ “ ПРАВНО-НОРМАТИВНИ ДЕЙНОСТИ“

ПРИ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХАРМАНЛИ

  1. Допуснати кандидати:

Име и фамилия на кандидата

1

Катя Грудева

2.

Георги Христов

 

  1. Недопуснати кандидати:

Име и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

1

-

-

 

 

Съгласно Заповед № РД-35/19.01.2024 г. кмета на община Харманли определеният начин за провеждане на следващия етап от конкурса е тест за познания от професионалната област на длъжността и относно общинската администрация, като за точната дата, час и място на провеждането му кандидатите ще бъдат уведомени чрез допълнително съобщение на официалната страница на Община Харманли – www.harmanli.bg

 

Валентина Димулска /п/

Председател на конкурсната комисия