Търгове и конкурси

Конкурс за длъжността директор на Общинско предприятие „Горска компания“ гр. Харманли

716

О Б Щ И Н А     Х А Р М А Н Л И ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.91, ал.1 КТ и във връзка с чл.9 от Правилника за управление и организация на дейността на Общинско предприятие „Горска компания“ гр.Харманли; чл.181, ал.5, във…

Конкурс за длъжността началник на отдел „Образование и социални дейности“, към дирекция „Устойчиво развитие, образование и социални дейности“ в общинска администрация – гр. Харманли

671

На основание чл.10а, ал.2  от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 423/11.05.2017г. на кмета на Община Харманли, ОБЯВЯВА КОНКУРС:         …