Търгове и конкурси

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

136

  О Б Я В Л Е Н И Е   ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА УЧАСТИЕ В  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД   В изпълнение на Решение № 495 от 20.04.2022г. на Общински…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ХАРМАНЛИ” ЕООД

820

  В изпълнение на Решение № 430 от 23.02.2022г. на Общински съвет – Харманли и на основание чл.3, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. на Министъра на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на…