Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години

701

З А П О В Е Д №257/26.04.2011 г. НА КМЕТА НАОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

649

З А П О В Е Д     № 219 Харманли, 06.04.2011г. На основание чл.14ал.2  от ЗОС ,чл.25, ал.1 и  чл.69  от Наредба N 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

685

З А П О В Е Д № 174 Харманли, 22.03.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

723

З А П О В Е Д № 173 Харманли, 22.03.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

635

З А П О В Е Д №147/14.03.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

844

Община—Харманли З А П О В Е Д №64 /21.02.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явнонаддаване за отдаване…

Търг с явно наддаване за продажба в с Овчарово

855

З А П О В Е Д   № 54 Харманли,16.02.2011г. на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение №623/29.12.2010 год. и  № 644/28.01.2011год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

703

З А П О В Е Д № 43 Харманли, 10.02.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок…