Търгове и конкурси

Списък на допуснат и недопуснати кандидати за ДЦ "Надежда"- гр. Харманли

241

            На основание Заповед № РД-699/28.07.2022г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Обявява за провеждане на процедура за подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли за следната длъжност

220

  ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Списък с крайно класиране на кандидатите за ДЦ"Надежда" - гр. Харманли

439

            Въз основа на Протокол от  08.07.2022г на комисия, назначена със Заповед № РД-630/04.07.2022г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация…

Списък на допуснат и недопуснати кандидати за ДЦ "Надежда"- гр. Харманли

281

            На основание Заповед № РД-1606/05.10.2021г. на кмета на Община Харманли, комисията за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания и техните…

Обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

302

ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…