Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

680

З А П О В Е Д № 43 Харманли, 10.02.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир публична общинска собственост в местността Граховица

752

З А П О В Е Д    № 892 Харманли, 07.12.2010г. На основание чл.14ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на  язовир…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовир

715

З А П О В Е Д    № 856 Харманли, 24.11.2010г. На основание чл.14ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на  язовир…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

661

З А П О В Е Д № 820 Харманли, 09.11.2010 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване

730

                                                                       …

Търг с явно наддаване за продажба на следните общински имоти-частна общинска собственост в гр Харманли

621

З А П О В Е Д № 776 Харманли,27.10.2010г.                 На основание чл.35 ал.1 от ЗОС , чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 за УПРОИ на Общински съвет Харманли  във връзка с решения № 467/29.03.2010г. и № 495/27.04.2010г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на имоти по землища

792

ОБЩИНА     ХАРМАНЛИ       З А П О В Е Д № 659 Харманли 15.09.2010г. На основание   чл.19от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба №2 на Общински съвет Харманли  и Решение № 616 от 31.01.2006 г. на Общински съвет Харманли                                                                                                                      ОБЯВЯВАМ:…