Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти

573

     З А П О В Е Д     №  819 Харманли,30.09.2011г. на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решения №748,749,750,751,752/08.09.2011 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ:   …

Търг с явно наддаване за общински имоти

662

З А П О В Е Д № 742 Харманли, 03.09.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:    Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за срок от една година…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на повърхностни водни обекта

720

 З А П О В Е Д     № 743 Харманли, 03.09.2011г. На основание чл.14ал.7 от ЗОС , §4 от Закона за сдруженията за напояване, чл. 69 ал.1, чл.70 и чл.73 ал.2 от Наредба N 2 за РУПРОИ. ОБЯВЯВАМ:  Търг с явно наддаване за отдаване под наем…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

697

З А П О В Е Д № 729 Харманли, 31.08.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за продажба на широколистна дървесина

686

ОБЯВА На основание Заповед №581 /28.07.2011г.на Кмета на Община Харманли се организира търг с явно наддаване за продажба на маркирана широколистна дървесина  от  ОГФ  на територията на ДГС -  Хасково при следните условия:…

Търг с явно наддаване за продажба на иглолистна дървесина

718

ОБЯВА На основание Заповед №580 /28.07.2011г.на Кмета на Община Харманли се организира търг с явно наддаване за продажба на маркирана иглолистна дървесина  от  ОГФ  на територията на ДГС -  Хасково при следните условия:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

741

 З А П О В Е Д №599 Харманли, 01.08.2011г. На основание чл.14ал.7  от ЗОС, чл.26, ал.1 и  чл.69ал.1 от Наредба N 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ:            Търг с явно наддаване за отдаванепод…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

648

З А П О В Е Д № 568 Харманли, 26.07.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот

654

З А П О В Е Д № 569 Харманли, 26.07.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти за търговска дейност

645

З А П О В Е Д № 542 Харманли, 18.07.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

692

З А П О В Е Д №522/12.07.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…