Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

721

З А П О В Е Д №415/13.06.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 /31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за продажбата

736

З А П О В Е Д № 338 Харманли, 18.05.2011 г. на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №656/09.02.2011 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен имот

640

З А П О В Е Д № 339 Харманли,18.05.2011г. на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решение №687/27.04.2011 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за продажба на следния…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години

683

З А П О В Е Д №257/26.04.2011 г. НА КМЕТА НАОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

635

З А П О В Е Д     № 219 Харманли, 06.04.2011г. На основание чл.14ал.2  от ЗОС ,чл.25, ал.1 и  чл.69  от Наредба N 2 за РУПРОИ на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

672

З А П О В Е Д № 174 Харманли, 22.03.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем

711

З А П О В Е Д № 173 Харманли, 22.03.2011 г. на основание чл.14 ал2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет - Харманли ОБЯВЯВАМ:        Търг с явно наддаване за  отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години

621

З А П О В Е Д №147/14.03.2011 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ На основание чл.19 от ЗСПЗЗ и чл.69 от Наредба N 2 за РПУРОИ на Общински съвет—Харманли и Решение № 616 / 31.01.2006 г. на ОбС Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под…