Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещения за офис в село Бисер и село Славяново

654

З А П О В Е Д № 283 Харманли, 21.03.2012 г. на основание чл.14 ал7 и ал.2 от ЗОС, чл. 20 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ и Решение №95 и №97/06.03.2012г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за зъболекарски кабинети в село Орешец и село Иваново

747

З А П О В Е Д № 284 Харманли, 21.03.2012 г. на основание чл.14 ал7 и ал.2 от ЗОС, чл. 20 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ и Решение №102 и №103/06.03.2012г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

727

З А П О В Е Д №1054 Харманли, 21.12.2011 г. на основание чл.14 ал1 и ал.2 от ЗОС, чл. 27 ал.1и ал.2 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ  на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години

828

З А П О В Е Д № 842 Харманли,10.10.2011 г. На основание чл.24а ,ал.4 отЗСПЗЗ,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.69 от Наредба №2 за УПРОИ ОБЯВЯВАМ:            Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години

675

З А П О В Е Д №818 Харманли, 30.09.2011г. На основание чл.14ал.7  от ЗОС, чл.20 и чл. 69ал.1 от Наредба N 2 за УПРОИ и Решение  №741/08.09.2011г на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ:            Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищни имоти

560

     З А П О В Е Д     №  819 Харманли,30.09.2011г. на основание чл.35ал.1 от ЗОС, чл. 41ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли,във връзка с Решения №748,749,750,751,752/08.09.2011 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ:   …