Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост за поставяне на павилион, находящ се на ъгъла на булевард ”България” и булевард”Лозенград”

621

З А П О В Е Д     № 682 Харманли,  02.07.2012г. На основание чл.14 ал.2 от ЗОС, чл.26 ал.1, чл. 69  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за поставената метална сглобяема конструкция /павилион /

630

З А П О В Е Д     № 654 Харманли,26.06.2012г. На основание чл.14 ал.2 и ал.7 и чл.19 от ЗОС ,чл.26,ал.1,чл.38 и  чл. 69  от Наредба N 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за част от общинска земя намиращ се на булевард „България“ и улица „Балкан“

603

З А П О В Е Д     № 611 Харманли, 18.06.2012г. На основание чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС,чл.26,ал.1, чл. 69  от Наредба N 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г.на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имоти намиращи се на булевард „България“ и улица "Драва"

729

З А П О В Е Д     № 612 Харманли, 18.06.2012г. На основание чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС,чл.26,ал.1, чл. 69  от Наредба N 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г.на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за…

Обществена поръчка:„Доставка на медицинско оборудване в рамките на проект „Мерки за опазването на здравето на градското население с цел превенция, чрез прилагане на насоки за използване на нови технологии"

771

  Отговори на въпроси свързани с документацията        

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен имот – частна общинска собственост в село Коларово

680

                З А П О В Е Д             № 580   Харманли,05.06.2012г. на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 41 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за офис находящ на булевард България

681

З А П О В Е Д № 576 Харманли, 04.06.2012 г. на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба №2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване под наем…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на помещения за офис

752

З А П О В Е Д № 436 Харманли, 27.04.2012 г. на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 25 ал.1 и чл.69  от Наредба N 2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване под наем…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от землището на село Дрипчево, село Славяново, село Българин и село Шишманово

721

З А П О В Е Д №405/18.04.2012 г. На основание чл.24а,ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ,чл.69 от Наредба №2 от УПРОИ и решение №738/08.09.2011 г. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три …