Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/ в землището на село Остър камък

602

        З А П О В Е Д №387 Харманли,01.04.2013г. На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /пасища,мери/

727

З А П О В Е Д № 342 Харманли,21.03.2013 г. На основание чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.37п от ЗСПЗЗ,чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №237/21.11.2012г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за поставяне на кафе-автомат за самообслужване находящ се на булевард България

590

  З А П О В Е Д     № 341 Харманли,21.03.2013г. На основание чл.14 ал.1 ал.2 от ЗОС, чл.19 и чл.63  от Наредба N 2 за  УПРОИ ОБЯВЯВАМ:      Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следния обект,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти /ниви/ - землища в село Лешниково

698

  З А П О В Е Д №336 Харманли,20.03.2013г. На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години  на…

Конкурс за отдаване под наем на общинска земя за поставяне на временно преместваемо съоръжение намиращо се на улица „Петко Каравелов“ №28

673

З А П О В  Е Д № 317 Харманли, 14.03.2013г.               На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.20, ал.1, ал.2, на глава четвърта и раздел ІІІ от глава седма на НУПРОбИ…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем -павилион за закуски в село Българин

699

З А П О В Е Д № 48 Харманли, 22.01.2013 г. на основание чл.14 ал7 и ал.2 от ЗОС, чл. 26 и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №42/28.12.2011г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища, мера в землищата на село Шишманово и село Черепово

679

З А П О В Е Д № 63 Харманли,24.01.2013 г. На основание чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.37п от ЗСПЗЗ,чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №237/21.11.2012г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за…