Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години за поставяне на преместваем павилион в град Харманли

489

                                                                                                                          …

Публично оповестен конкурс за общинска земя

569

З А П О В  Е Д № 594 Харманли, 24.04.2013г.               На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.20, ал.1, ал.2, на глава четвърта и раздел ІІІ от глава седма на НУПРОбИ…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години за поставяне на преместваем павилион

493

З А П О В Е Д     № 522 Харманли,18.04.2013г. На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г. на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години за лекарски кабинет в село Шишманово

563

      З А П О В Е Д     № 391 Харманли, 03.04.2013г. На основание чл.14,ал.2 от ЗОС, чл. 19,ал.1 и ал.2 и чл.63  от Наредба N 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване под наем за…