Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Рогозиново

632

                                                                                                                         …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Славяново

626

                                                                                                                    …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Черна могила

714

                                                                                                                         …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на лекарски кабинет в село Българин

520

З А П О В Е Д № 929 Харманли, 27.06.2013 г. на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба №2 за  РУПРОИ и Решение №368/26.06.2013г.  на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване…

Конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на общински имот за поставяне на временно преместваемо съоръжение

660

З А П О В  Е Д № 864 Харманли, 06.06.2013г.            На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.2 и ал.7 от ЗОС,  чл.20, ал.1, ал.2 на глава четвърта и раздел ІІІ от глава седма на НУПРОбИ, Решение №890/28.03.2007г.,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект, представляващ имот – общинска собственост, за търговска дейност

499

З А П О В Е Д №827 Харманли, 30.05.2013 г. на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба №2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване под…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект, представляващ имот – частна общинска собственост в село Смирненци

692

З А П О В Е Д №826 Харманли, 30.05.2013 г. на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 19 ал.1 и ал.2, и чл.63  от Наредба №2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване под…