Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на обект, представляващ имот – публична общинска собственост, за лекарски кабинет в село Надежден,

447

З А П О В Е Д №1293 Харманли, 09.09.2013 г. на основание чл.14, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл. 25 и чл.63  от Наредба №2 за  РУПРОИ и Решение №392/29.07.2013г.  на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от имот-общинска собственост, за поставяне на преместваем обект-„Навес“

481

З А П О В Е Д №994 Харманли,  23.07..2013г. На основание чл.14 ал.7 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №369/26.06.2013г.  на Общински съвет-Харманли ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Шишманово

580

    З А П О В Е Д №996 Харманли,23.07.2013г. На основание чл.14 ,ал.1 и ал.2  от ЗОС,чл.5,ал.1,т.1 от Наредба №12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три  години …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Болярски извор

599

                                                                                                                          …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Българин

673

                                                                                                                           …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землища в село Коларово

637

                                                                                        З А П О В Е Д №999 Харманли,23.07.2013г. На основание…