Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за поставяне на преместваем обект в имот с идентификатор 77181.11.4

622

З А П О В Е Д     № 76 Харманли,  05.02.2014г.   На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г., изменено с реш.№158/20.06.2012г., реш.№331/24.04.2013г, реш.№408/18.09.2013 г. и реш.№486/29.01.2014г.…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /пасища,мери/

601

З А П О В Е Д № 20 Харманли,08.01.2014 г. На основание чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.37п от ЗСПЗЗ,чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №435/29.10.2013г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на обект, представляващ част от имот-частна общинска собственост, за офис, находящ се на булевард ”България”№4

525

З А П О В Е Д № 12 Харманли, 07.01.2014 г. на основание чл.14, ал.2 от ЗОС, чл. 19 ал.2 и чл.63  от Наредба № 2 за  РУПРОИ на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно наддаване за отдаване под наем,…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на обект, представляващ част от имот публична общинска собственост,за търговска дейност-павилион за закуски и безалкохолни напитки, а именно:

629

З А П О В Е Д     № 2 Харманли, 03.01.2014г. На основание чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 и чл.63  от Наредба N 2 за  УПРОИ и Решение №458/21.12.2013г.  на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с явно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /пасища,мери/

575

З А П О В Е Д № 1624 Харманли,07.11.2013 г. На основание чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.37п от ЗСПЗЗ,чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №435/29.10.2013г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /пасища,мери/ в землището на село Овчарово

628

З А П О В Е Д № 1625 Харманли,07.11.2013 г. На основание чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.37п от ЗСПЗЗ,чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №435/29.10.2013г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на следния обект, представляващ част от имот публична общинска собственост,за търговска дейност в село Бисер

554

        З А П О В Е Д     № 1626 Харманли, 07.11.2013г. На основание чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.25 и чл.63  от Наредба N 2 за  УПРОИ и Решение №436/29.10.2013г.  на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:         …

Търг с явно наддаване за продажба на нежилищен имот №001611 – частна общинска собственост, находящ се в землището на село Коларово

690

З А П О В Е Д   № 1615 Харманли,05.11.2013г. на основание чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1  от Наредба N 2 на Общински съвет Харманли, във връзка с Решение №732/29.10.2013 год.  на ОбС-Харманли. ОБЯВЯВАМ:    Търг с явно наддаване за продажба…