Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землищата на с.Дрипчево, с.Коларово, с.Орешец и с.Преславец

643

  З А П О В Е Д № 155 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землищата на с.Бисер, с.Рогозиново, с.Остър камък и с.Лешниково

754

З А П О В Е Д № 156 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землището на с.Българин

667

З А П О В Е Д № 157 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землищата на с.Славяново, с.Доситеево и с.Надежден

593

З А П О В Е Д № 158 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землищата на с.Изворово, с.Шишманово, с.Болярски извор и с.Черна могила

650

З А П О В Е Д № 159 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землището на с.Черепово

672

З А П О В Е Д № 160 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землището на село Черепово

749

З А П О В Е Д № 161 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Списък на класирани кандите след проведен подбор на етап документи и интервю за подбор на персонал по проект "Подбор на персонал за ЦНСТ"

639

Окончателен списък на класираните кандидати след проведен подбор на етап документи и интервю по проект „Разкриване и устойчиво функциониране на център за настаняване от семеен тип в гр. Харманли”

"Медицински център 1 - Харманли" обявява търг с тайно наддаване на помещение от 27.44 кв.м. за Аптека намираща се на ул.В.Левски № 66

646

Търг с тайно наддаване на помещение от 27.44 кв.м. за Аптека намираща се на първи етаж в сграда на дружеството с адрес гр.Харманли ул.В.Левски № 66 за срок от три години.