Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти в землището на с.Поляново

622

З А П О В Е Д № 233 Харманли,16.04.2014г. На основание чл.14,ал.7 от ЗОС,чл.37п от ЗСПЗЗ,чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ и Решение №533/16.04.2014г. на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от следния имот с идентификатор 77181.10.5

600

З А П О В Е Д     № 208 Харманли,07.04.2014г. На основание чл.14 ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.20 и чл. 63  от Наредба № 2 за РУПРОИ и Решение №890/28.03.2007г., изменено с реш.№158/20.06.2012г.,  реш.№331/24.04.2013г,  реш.№408/18.09.2013 г. , реш.№486/29.01.2014г. и…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на следните обекти, представляващи части от имоти – общинска собственост, за лекарски кабинети

601

З А П О В Е Д № 207 Харманли, 07.04.2014 г. на основание чл.14, ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, чл.19, чл. 25 и чл.63  от Наредба №2 за  РУПРОИ и Решение №514/26.03.2014г.  на Общински съвет – Харманли. ОБЯВЯВАМ:          Търг с…

Списък на одобрените кандидати за работа в "Център за обществена подкрепа" към Община Харманли

713

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ  КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА ПРИ ОБЩИНА ХАРМАНЛИ             за ръководител :              Пенка Желева Аспарухова            …

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви /,частна общинска собственост в землището на с.Поляново

633

З А П О В Е Д № 194 Харманли,01.04.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Списък на кандидатите допуснати до интервю за обявените свободни позиции към "Център за обществена подкрепа"

570

С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ ДОПУСНАТИ ДО ИНТЕРВЮ ЗА ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ КЪМ „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” 1.Мариета Груйчева Иванова 2.Виолета Стоянова Чавдарова 3.Пенка Желева Аспарухова 4.Виолетка Цонева Лилянова…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землището на с.Овчарово и гр.Харманли

699

З А П О В Е Д № 148 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землището на с.Браница

590

З А П О В Е Д № 149 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/, по землището на с.Браница

553

З А П О В Е Д № 152 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост в землището на с.Иваново

645

  З А П О В Е Д № 153 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/,частна общинска собственост по землището на с.Иваново

645

З А П О В Е Д № 154 Харманли,25.03.2014 г. На основание чл.14,ал.1 от ЗОС,чл.5,ал.1 от Наредба № 12 за СУРЗОПФ и чл.63  от Наредба № 2 за  УПРОИ. ОБЯВЯВАМ: Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет  години  на общински…