Търгове и конкурси

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) години на следния обект, представляващ част от имот - частна общинска собственост

42

З А П О В Е Д № РД-370 Харманли, 16.05.2024 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.63, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли.   НАРЕЖДАМ:   1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване…

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Черепово

24

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Черепово

19

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Преславец, с. Смирненци и с. Коларово

27

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Остър камък

22

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Овчарово

29

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Овчарово

25

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Надежден и с. Поляново

22

                                                                                           З А П О В Е Д          № РД - 363 Харманли …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Българин

25

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Изворово

52

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Иваново

42

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5(пет) стопански години на общински имоти с НТП – ниви, по землища както следва: с. Българин

38

                                                                                           З А П О В Е Д                                                  …