Търгове и конкурси

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Иваново

11

         З А П О В Е Д       № РД - 569 Харманли  29.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Доситеево

8

    З А П О В Е Д № РД - 570 Харманли  29.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да се проведе търг с явно…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Българин

8

     З А П О В Е Д       № РД - 568 Харманли  29.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ: Да…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Българин

8

      З А П О В Е Д       № РД - 567 Харманли  29.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДЛЪЖНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР "НАДЕЖДА"-ГР.ХАРМАНЛИ

88

          Въз основа на Протокол от 28.05.2020г на комисия, назначена със Заповед № РД-359/09.03.2020г. на кмета на Община Харманли, за подбор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца…

Обявява процедура по провеждане на подбор на персонал за Дневен център „Надежда“- гр.Харманли

80

  ОБЯВЛЕНИЕ На основание Заповед № РД-1933/11.12.2019г на кмета на Община Харманли, относно утвърждаване Процедура за избор на персонал по проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на деца и младежи с увреждания…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Дрипчево

6

       З А П О В Е Д       № РД - 563 Харманли  28.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с. Черепово

12

                                                                           З А П О В Е Д № РД - 562 Харманли  28.05.2020 г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка…

Търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет години на общински имоти /ниви/ в землището на с.Черепово

9

     З А П О В Е Д       № РД – 561 Харманли  28.05.2020г.   На основание чл.14 от ЗОС във връзка с  чл. 24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.5,ал.1  от Наредба № 12 за  СУРЗОПФ и чл.63 от Наредба №2 за УПРОИ.   НАРЕЖДАМ:…

Процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване язовири и водоеми

89

      З А П О В Е Д № РД-454 Харманли, 28.04.2020 г.     На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, §12, т.2 от ПЗР на ЗИДЗВ, чл.25 и чл.63 от Наредба №2 за УПРОбИ на ОбС-Харманли, във връзка с Решение №87/12.02.2020 г. на ОбС- Харманли,…

Заповед РД-371 от 17.03.2020 г. на Кмета на Община Харманли за отмяна на Заповед РД-351 от 05.03.2020 г. за процедура за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти - публична общинска собственост.

118

З А П О В Е Д № РД-371 Харманли,17.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната и…