Структура и състав на общински съвет град Харманли, мандат 2015 - 2019

Преседател на Общински Съвет Харманли
Име: Иван Димитров Димитров
Роден на: 19.06.1959 г.
Образование: Висше юридическо
Проф.кариера: 1984-1992 г. ст.следовател в Окр.сл.служба гр.Хасково
1992 г. до момента адвокат към АК Хасково
Канцелария: Кабинет 306
Тел:0373 84132
Приемен ден: Петък 10:00-12:00
Email: obs_harmanli@abv.bg

 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - 2015 - 2019 г.

 

Общински съветници в ОбС-по партии и коалиции Снимки
ПП "ГЕРБ"

1.Димитър Петров Димитров

2.Димитър Янев Димитров

3.Денка Желязкова Ангелова

4.Веса Господинова Христова

5.Наталия Христова Дрехарова

6.Борислава Генчева Костова

7.Иван Димитров Димитров

8.Динко Йовчев Тървалиев

9.Христо Стоев Братанов

10.Йордан Крумов Малинов

ПП"БСП"

1.Михаил Христов Лисков

2.Диляна Господинова Комитова

3.Борислав Василев Василев

4.Надежда Борисова Колева-Стойчева

5.Дора Чанкова Делчева

6.Любомир Андреев Андреев

7.Димитър Славчев Сакалов

8.Диана Тодорова Делчева

9.Костадин Василев Делчев

10.Пламен Делчев Делчев

М.К."ПРОМЯНА ЗА ХАРМАНЛИ"

1.Красимир Кръстев Панчев

2.Маргарит Тодоров Петров

3.Светла Георгиева Василева

ПП"ДПС"

1.Сезгин Халил Мустафа

2.Мехмед Идрис Алиосман

3.Александра Велева Чакърова

ПП"ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ"

1.Татяна Иванова Тодорова

2.Светлана Николова Ангелова

Коалиция"Алтернатива Днес"

1.Атанас Бързев Стоев