Сигнали на граждани

Телефон за жалби, сигнали за корупция в Община Харманли: 0373 83383

За проблеми, нередности и нарушения по чистота, екологията и уличното осветление гражданите могат да звънят на телефони:

- дейност ”Чистота”  8-85-52
- еколог на общината   8-20-15 вътр. 153
- улично осветление    8-20-15 вътр. 141