Съобщения вижте всички  

Стартира кампания 2016 за плащане на местни данъци и такси

1740

 От днес – 14 януари 2016г започна приема на плащанията на данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за новата 2016 година . Седмица по-рано започна и плащането на данъка върху превозните средства .

        Размерите на всички местни данъци и такси остават същите като тези от 2015г.

Всички собственици на имоти и превозни средства могат да платят дължимите местни налози както в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , така и по банков път .  

Считано от 01 януари 2016г плащанията по банков път стават по нова сметка за местни данъци и такси , обслужвана от Уникредит Булбанк АД. Информация за обслужващата сметка ще намерите в раздел „Местни данъци и такси „- подраздел „Плащане на МДТ” на сайта на община Харманли .

       За улеснение на населението местните данъци и такси в община Харманли  могат да се плащат и чрез  терминални устройства  ПОС .

       До края на месец април всеки който плати дължимите годишни налози на имуществените данъци и такса битови отпадъци ползва отстъпка от 5 на сто.

         Напомняме , че за улеснение на данъкоплатците на сайта на общината е стартирана  новата услуга за онлайн проверка на задължения по местни данъци и такси към община Харманли .

         Информацията , която се предоставя се отнася до всички задължения и плащания на данък върху недвижимите имоти , такса битови отпадъци,  данък върху превозните средства и такса за притежавано куче . Освен тази информация , на сайта ще намерите и електронния вариант на годишното съобщение за дължимите местни данъци и такси за съответната година .

         Услугата е безплатна и е достъпна след получаване на  код , който ще получите лично на гише 1 или 2 на Дирекция „ Местни данъци и такси „ или по електронен път след подаване на надлежно оформено искане на адрес har_mdt@mbox.contact.bg  .

         Бланката на искането с която ще се изисква личния код е публикувана в  раздел  „Бланки „ на меню „ Местни данъци и такси „ от сайта  на общината .”

         Уведомяваме собствениците на новозакупени моторни превозни средства , че отпадна задължението за подаване на декларация в местната данъчна администрация .  Данните за новозакупените превозни средства  се получават  автоматично от КАТ . На база на получените данни  се определя облога , като за целта се изпраща уведомително съобщение за размера на данъка , а при необходимост и за представяне на допълнителна информация.   Подаването на декларация  е задължително само в случаите на наследяване , наличие на ТЕЛК  и при съсобственост на  автомобила.

       За всички собственици  на имоти и превозни средства община Харманли подготвя и съобщения на хартиен носител .

       Работно време на  Дирекция „Местни данъци и такси„ - Община Харманли  от  9,00ч. до 17,30часа