Съобщения вижте всички  

Наближават крайните срокове за плащане на последните вноски на всички местни данъци и такси .

2209

Понеделник - 31 октомври  2016г е последния ден в който всички собственици на имоти и моторни превозни средства , както и  всички физически лица , включително еднолични търговци , които извършват патентни дейности  и се облагат за дейността си с патентен данък следва да платят  втората – последна вноска  на местните си налози .

След изтичане на тази дата  върху неплатените задължения се начислява лихва за просрочие и се предприемат мерки по принудително събиране на просрочените задължения  , включително и  предаване на съдебен изпълнител .

Плащанията се извършват на касите в паричния салон на Дирекция „Местни данъци и такси „ при Община Харманли.

Работно време за плащания - от 9,00 ч. до 17,00 ч.